Mateřská škola Jílkova příspěvková organizace

Školní jídelna

vedoucí školní jídelny: Hana Čeloudová

kuchařka: Alena Rožníčková

kuchařka:  Lucie Sadílková

            

        PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Od 1.9.2023

Vedoucí: H. Čeloudová

 

Telefon: 220 518 213

 

Vyhláška 107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Všechny potraviny a suroviny jsou čerstvé a hned zpracované, odpovídají zásadám.

Mateřská škola zajišťuje dietní stravování – pro děti s omezením na základě lékařského doporučení.

 

Žáci jsou děleni podle dosaženého věku do skupin:

 

1.   skupina strávníci      3 – 6 let          36,- Kč   polodenní

                                                              46,- Kč   celodenní       

2.   skupina strávníci      7 – 10 let        39,- Kč   polodenní

                                                              49,- Kč   celodenní

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém tohoto věku dosahují.

 

Přihlášky ke stravování – nutno vyplněnou odevzdat do dvou dnů po nástupu dítěte do školky.

 

PLATBY stravného

 

- z běžného účtu - trvalý příkaz - platba do10-tého dne v měsíci

   číslo účtu 6530061/0100

částka 1. skupina pol.  -    792,- Kč

                             cel.  – 1 012,- Kč

            2. skupina  pol.   -     858,- Kč

                              cel.    -  1 078,- Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- složenkou - zaplacenou předložit do 10-tého dne v měsíci

 

U všech plateb NUTNO uvádět VARIABILNÍ SYMBOL (žákům přidělen ve ŠJ)

 

V září platí všichni 1 012,- Kč, neprojedené stravné bude odečteno v platbě za říjen.

 

Dotazy u ved. jídelny v Út + Čt  7,30-13,00 osobně nebo telefonicky 220 518 213

 

Přeplatky budou vráceny na konci školního roku na účet, ze kterého byla provedena platba v ZÁŘÍ (Říjnu)

 

 

PLATBY školného -   platba do 10-tého dne v měsíci  (musí být na našem účtu)

Částka  686,- Kč

U všech plateb NUTNO uvádět VARIABILNÍ SYMBOL

                                            Platba za stravné a školné bude na složence uvedena dohromady.