Mateřská škola Jílkova příspěvková organizace

O nás

Budova mateřské školy se nachází v klidné části Břevnova a je obklopena členitou zahradou. Ve dvou patrech budovy jsou umístěny 4 třídy. Dvě třídy jsou předškolní a ve dvou třídách jsou děti 3 - 5 let. Ráno, při pobytu venku a odpoledne mají děti možnost stýkat se s ostatními dětmi. Kapacita mateřské školy je 100 dětí a je plně naplněna..

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Motto: "Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce."
Robert Fulghum

Náš Školní vzdělávací program vychází z "Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy." Nazvali jsme ho "Všichni pod jednou střechou". Hlavní cíl: "Každý jsme jiný, ale dohromady tvoříme tým." Náš program je plně přizpůsoben nárokům dětí. Nikdo není k ničemu nucen, přihlížíme k individuálním možnostem a schopnostem dítěte. Dbáme, aby byly maximálně zohledňovány a uspokojovány potřeby dětí. V předškolních třídách se učíme základům týmové spolupráce. Náš program je zaměřen na ekologickou a enviromentální výchovu. Spolupracujeme s Pražskými službami a. s., s firmami Asekol, Ekolamp a Ecobat, zapojujeme se do soutěže pro mateřské a základní školy s názvem "Recyklohraní", kde plníme úkoly společně s dětmi a rodiči.

  O vaše děti se stará plně kvalifikovaný kolektiv učitelek. Na každé třídě jsou dvě učitelky, které jsou  v dopoledních hodinách přítomny obě u dětí, aby byla zajištěna optimální péče v době řízených činností s možností skupinové i individuální práce s dětmi. Celý Školní vzdělávací program najdete ve vestibulu MŠ a můžete do něj nahlížet i v jednotlivých třídách.

 

Školní jídelna 

jídelníček 24 -28.6 2024.docx