Mateřská škola Jílkova příspěvková organizace

 

 

 

 

 

 

 

 Zápis ze schůze Spolku rodičů a přátel školy ze dne 15.9.docx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

     

 

 

                 

 

 

 

 

O nás

Budova mateřské školy se nachází v klidné části Břevnova a je obklopena členitou zahradou.Ve dvou patrech budovy jsou umístěny 4 třídy. Dvě třídy jsou předškolní a ve dvou třídách jsou děti 3 - 5 let. Ráno, při pobytu venku a odpoledne mají děti možnost stýkat se s ostatními dětmi.Kapacita mateřské školy je 100 dětí a je plně naplněna..

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Motto: "Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce."
Robert Fulghum

Náš Školní vzdělávací program vychází z "Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy." Nazvali jsme ho "Všichni pod jednou střechou".Hlavní cíl: "Každý jsme jiný, ale dohromady tvoříme tým."Náš program je plně přizpůsoben nárokům dětí. Nikdo není k ničemu nucen, přihlížíme k individuálním možnostem a schopnostem dítěte.Dbáme, aby byly maximálně zohledňovány a uspokojovány potřeby dětí. V předškolních třídách se učíme základům týmové spolupráce. Náš program je zaměřen na ekologickou a enviromentální výchovu. Spolupracujeme s Pražskými službami a. s., s firmami Asekol, Ekolamp a Ecobat, zapojujeme se do soutěže pro mateřské a základní školy s názvem "Recyklohraní", kde plníme úkoly společně s dětmi a rodiči a dostáváme za ně body, za které si můžeme objednat sportovní a výtvarné potřeby, hry a hračky pro školku.

  O vaše děti se stará plně kvalifikovaný kolektiv učitelek. Na každé třídě jsou dvě učitelky, které jsou  v dopoledních hodinách přítomny obě u dětí, aby byla zajištěna optimální péče v době řízených činností s možností skupinové i individuální práce s dětmi. Celý Školní vzdělávací program najdete ve vestibulu MŠ a můžete do něj nahlížet i v jednotlivých třídách. 

 

 

 

Školní jídelna

 jídelníček 26 - 30 10 2020.docx