Mateřská škola Jílkova příspěvková organizace

Denní řád

Provoz naší MŠ je od 6.30 hod. – 17.00 hod. Příchod dětí je možný do 8.15 hod., v případě potřeby je možné se domluvit jinak.

  V 8.30 děti pomalu ukončují hru a v ranním kruhu si povídáme, s čím nebo s kým jsme si hráli, co budeme dnes dělat, co je za den, jaké je venku počasí a máme chvilku na vyprávění dětí, co zažily a co mají na srdci. Po ranním kruhu si zacvičíme a zahrajeme pohybovou hru. Pak následuje svačina.

Po svačině začíná řízená činnost, která vychází z třídního vzdělávacího programu a z jednotlivých bloků a témat, která zrovna probíráme. Po ukončení řízené činnosti následuje pobyt venku, který je přizpůsoben počasí a rozptylovým podmínkám. Většinou využíváme zahrady, která se dá použít v každém ročním období, někdy jdeme na vycházku.

11.30 - 12.30 - hygiena, oběd, ukládání na lehátka k odpočinku

12.15 - 12. 45 - odchod dětí po obědě

13.00 - 14.15 - odpočinek, četba knihy na pokračování, poslech pohádek, relaxační hudby apod. podle programu v jednotlivých třídách

14.15 - 14.45 - pozvolné vstávání, úklid lůžkovin, hygiena

14.45 - 15. 00 - odpolední svačina

15.00 - 17.00 - odpolední činnosti, kroužky, hry dětí, odchod domů

Po celý den děti dodržují pitný režim a kdykoliv se mohou napít.

Kromě kvalifikované pedagogické každodenní činnosti nabízí mateřská škola i zájmové činnosti, které je doplňují. Předškolní třídy chodí pravidelně cvičit do naší tělocvičny, mateřská škola má vlastní keramickou dílnu, kde s dětmi pracuje profesionální keramička.
V nabídce jsou dále sportovní hry, plavání, týdenní kurzy bruslení a lyžování a Malý badatel