Mateřská škola Jílkova příspěvková organizace

PROJEKTY

Naše MŠ je zapojená v současné době do projektů:

1/ Šablony 2

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Doba trvání projektu: 1.9.2019 - 31.8. 2021

publicita - Šablony 2.pdf

2/ Praha - pol růstu

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Doba trvání projektu: 1.1.2020 - 31.12. 2021

publicita Praha -pol růstu.pdf

Prezentace - Stáž Estonsko 

Estonsko-stáž 2021 - webové stránky.pptx

3/ od roku 2007 jsme zapojeni do projektu Recyklohraní - třídění odpadu, enviromentální a ekologická výchova, plnění úkolů pro MŠ

Šablony 3 

na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Doba trvání projektu: 1.9. 2021 - 31.8. 2022