Mateřská škola Jílkova příspěvková organizace

PROJEKTY

Naše MŠ je zapojená v současné době do projektů:

1/ OP JAK - Operační program Jan Ámos Komenský

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU ve výši 596 936 Kč

Z projektu je hrazena školní asistentka a další vzdělávání pracovníků MŠ Jílkova

Doba trvání projektu: 1.1.2023 - 31.12. 2024

publicita OP JAK.pdf

2/ Arboristická opatření a výsadba dřevin v zahradě MŠ Jílkova, č. 220/2022

na projekt jsme od MHMP získali příspěvek 130 000 Kč

doba trvání projektu: do 31.12.2023

 

 

 

Prezentace - Stáž Estonsko 

Estonsko-stáž 2021 - webové stránky.pptx

Prezentace - Stáž Chorvatsko

Chorvatsko-staz_2022.pptx2/ 

 od roku 2007 jsme zapojeni do projektu Recyklohraní - třídění odpadu, enviromentální a ekologická výchova, plnění úkolů pro MŠ