Mateřská škola Jílkova příspěvková organizace

Harmonogram školního roku 2018/2019

 

 

ZÁŘÍ

3.9. – 1. školní den

ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ

18.9. – 17: 00 – schůzka rodičů v MŠ – Spolek rodičů

20.9. – 10: 00 – divadlo ve školce – Růženka

 

ŘÍJEN

 

  1. – 7.10 – Břevnovské posvícení

6.10 – 15:00 – vystoupení dětí na posvícení

12.10 – hračkový den

19.10. – 10:00 – divadlo ve školce – Princ a švadlenka

29.10.-2.11. – Halloweenský týden – výstava dýní

29.10-30.10. – podzimní prázdniny – omezený provoz

 

 

LISTOPAD

 

1.11. – Halloweenský rej ve školce

12.11. – 10:00 – divadlo ve školce – Pasáček vepřů

19.11 - 23.11. bruslení pro přihlášené děti - hala Holešovice

24.11. – 9 – 12 – hrabání listí s rodiči a dětmi

29.11. – rukodělná dílna s rodiči a dětmi – výroba bramborových čertíků

 

PROSINEC

 

3.12. – 10:00 – divadlo ve školce – „ Pohádka o statečném kováři Mikešovi“

5.12 – Mikuláš ve školce

18.12. – vánoční posezení s rodiči

  1. a 2. třída   15:30 

    3. a 4. třída   16:00

19.12. – vánoční nadílka ve třídách – dopoledne

20.12. – 14:30 – 16:30 – rukodělná dílna s rodiči a dětmi – výroba vánočních svícnů

Vánoční prázdniny – sobota 22.12. – středa 2.1. 2019

 

 

LEDEN

 

3.1. – nástup do MŠ po vánočních prázdninách

7.1. – hračkový den

7.1. – Tři králové v MŠ

21.1. – divadlo ve školce – Doktorská pohádka

 

ÚNOR

 

1.2. – pololetní prázdniny

8.2. – karneval ve školce

15.2. – 10:00 – divadlo ve školce „Pohádka o Terezce a Matějovi“

18.2. – 22.2. – jarní prázdniny pro Prahu 6 – 10 – omezený provoz

25.2. – 1.3. – dopoledne – lyžování – pro přihlášené děti – Šibeniční vrch

 

BŘEZEN

 

5.3. v 16,00 - masopustní průvod Břevnovem

14.3. – odpoledne - Jarní dílna s rodiči a dětmi

25.3. – divadlo ve školce – Jak Oskárek našel petrklíč

 

DUBEN

 

Projekt Den země – ekologie a environmentální výchova

Sázení rostlin – probouzení jara

6.4.- sobota - Den otevřených dveří - kouzelník Roberto

8.4. – 10:30 – hudební představení ve školce – Lidová písnička „Na louce kytička“

18.4. - velikonoční prázdniny - ZŠ - omezený provoz

30.4. – čarodějnický rej ve školce, pálení čarodějnic u Břevnovského kláštera

 

KVĚTEN

 

Zápisy do mateřských škol na školní rok 2019/2020

Polodenní výlety – 15.5. - park Mirakulum - celá školka, odjezd v 8,00 od hotelu Pyramida, návrat cca ve 13 hod. 

22.5. - sportovní dopoledne ve Střešovicích - SKS 1911 - 3. a 4. třída

27.5. - zraková prevence - Prima vizuz - dopoledne - přihlášené děti

30.5. – 16:00 – 19:00 - zahradní slavnost

31.5. – oslava MDD ve třídách

 

ČERVEN

3.6. - komisař Stepka - taneční představení ve školce plné stepu - 10,00 hod.

7.6. - 10,00 - fotografování dětí

 Školka v přírodě – 9.6. - 14.6. - Bret u Žacléře

20.6. – pasování školáků – 10:00 – Sváťovo dividlo

28.6. – konec školního roku

 

HARMONOGRAM BUDE V PRŮBĚHU ROKU DOPLŇOVÁN O DALŠÍ AKCE, KTERÉ SE DOMLOUVAJÍ OPERATIVNĚ.

DALŠÍ AKCE BUDOU ORGANIZOVÁNY I V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH, SLEDUJTE NÁSTĚNKY I PŘED JEDNOTLIVÝMI TŘÍDAMI