Mateřská škola Jílkova příspěvková organizace

Harmonogram školního roku 2022/2023

ZÁŘÍ

1.9. – 1. školní den

ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ

12.9. – divadlo – Šípková Růženka

13.9. – 17:00 – schůzka rodičů v MŠ – Spolek rodičů

28.9. – Státní svátek

ŘÍJEN

1.10. – sobotní workshop – pro přihlášené děti

3.10. – Je kamarádství hračka?  – interaktivní program pro děti

4.10. – 1. tělocvična – 4.třída a vždy každé druhé úterý do konce ledna

10.10. – divadlo - Řemesla na hradě aneb o zachráněné panně

11.10.   1.tělocvična – 3. třída a vždy každé druhé úterý do konce ledna

18.10. - 29.10. – Halloweenská výstava dýní

26. 10 – 27.10. – podzimní prázdniny – omezený provoz

28.10. – Státní svátek

LISTOPAD

1.11. – Halloweenský rej ve školce

7.11. – divadlo – Hlavně ať se nevzbudí – divadlo Do světa

17.11. Státní svátek

25.11. 16.00 – uspávání broučků – rukodělné práce s rodiči, lampionový průvod k rybníčku –   uspávání broučků

26.11. – 9 – 12 – hrabání listí s rodiči a dětmi

Týdenní kurz bruslení bude teprve doplněn podle domluvy s agenturou

PROSINEC

1.12. – výroba bramborových čertů

5.12. – Mikuláš ve školce

13.12. – vánoční posezení s rodiči

                1. a 2. třída    15:30

                3. a 4. třída    16:00

14.12. – vánoční nadílka ve třídách – dopoledne

15.12. – 14:30 – 16:30 – rukodělná dílna s rodiči a dětmi – výroba vánočních svícnů

Vánoční prázdniny – pátek 23.12. – pondělí 2.1. 2023

LEDEN

3.1. – nástup do MŠ po vánočních prázdninách

4.1. – hračkový den

6.1. – Tři králové

16.1. - divadlo – Tři kouzelné pohádky

31.1. – plavání Tuchlovice – přihlášené děti

ÚNOR

3.2. – pololetní prázdniny – omezený provoz

6.2. – 10.2. – jarní prázdniny – omezený provoz

17.2. – karneval ve školce

27.2. – divadlo – Jak se Barborka zatoulala

Týdenní kurz lyžování bude doplněn podle domluvy s agenturou

BŘEZEN

7.3. – divadlo – Pohádka o Terezce a Matějovi

9.3. – odpoledne - Jarní dílna s rodiči a dětmi

13.3. – divadlo – Na tom našem dvoře

DUBEN

Projekt Den země – ekologie a environmentální výchova

Sázení rostlin – probouzení jara

6.4. – velikonoční prázdniny

22.4. –  sobota – 9 – 12 – Den otevřených dveří – kouzelník Roberto

28.4. – čarodějnický rej ve školce

KVĚTEN

Zápisy do mateřských škol na školní rok 2023/2024

Polodenní výlety – datum a cíl bude doplněn podle aktuální nabídky

ČERVEN

1.6. – oslava dne MDD ve školce

Školka v přírodě

Pasování školáků – Sváťovo dividlo

30.6. – konec školního roku

HARMONOGRAM BUDE V PRŮBĚHU ROKU DOPLŇOVÁN O DALŠÍ AKCE, KTERÉ SE DOMLOUVAJÍ OPERATIVNĚ.