Mateřská škola Jílkova příspěvková organizace

Informace o možnosti znovuotevření MŠ

Mateřská škola Jílkova

169 00 Praha 6 - Břevnov, Jílkova 3/1700, IČO 70886857, příspěvková organizace zapsaná v ORMS v Praze oddíl Pr., vložka 977

 

 

 

Mimořádná opatření MŠ Jílkova k otevření 25.5.-30.6. 2020      

 

         Provoz MŠ 7.30 – 16.00

                     po dobu omezeného provozu

Zvažte všechna rizika pobytu Vašeho dítěte v MŠ

 

Ø Naše mateřská škola otevře dne 25.5. 2020 na základě rozhodnutí zřizovatele.

 

Ø Provoz bude probíhat ve třech třídách od 7.30.do 16,00 (1., 3. a 4. třída)

 

Ø Děti se v prostorách MŠ a na zahradě budou pohybovat bez roušek. Budou ji mít při příchodu a odchodu.

 

Ø Každé dítě bude mít v sáčku v šatně 2 roušky za ucho pro případ podezření z infekce.

 

Ø Děti budou po celou dobu v neměnné skupině, které se nebudou potkávat a na zahradě bude mít každá skupina vyčleněnou část zahrady.

 

Ø Pokud se v průběhu dne u dítěte projeví nějaké příznaky onemocnění, bude okamžitě izolován ve 2. třídě. Dítě si nasadí roušku a pod dozorem učitelky vyčká na příchod rodiče.

 

 

 

Příchod dětí

 

Ø Rodiče přivedou děti, ve vestibulu si dezinfikují ruce. Před šatnou bude proveden ranní filtr (měření teploty a kontrola končetin – Covidové prsty)

 

Ø Rodiče odevzdají Čestné prohlášení (viz níže)

 

Ø Děti se v šatně převléknou a dítě si převezme pracovnice školky a odvede do třídy. Rodiče do třídy nepůjdou.

 

Ø Pokud dítě jeví jakékoliv příznaky nemoci, jsme oprávněni ho nepřijmout!!! Alergická rýma nebo kašel nebudou brány v potaz, návrat zpět do MŠ pouze s potvrzením od lékaře.

 

 

Odchod dětí

 

Ø Rodiče si vyzvedávají dítě na zahradě (dítě převlečou v šatně a odcházejí přes zahradu domů)

 

Ø Vyzvedávání ze třídy – zazvoní rodiče na třídu a dítě bude přivedeno do šatny

 

Ø Po celou dobu pobytu v MŠ rodiče prosíme o nasazené roušky.

 

Ø Rodiče jsou povinni dodržovat 2 m odstupy, neshlukovat se v budově, před ní ani na zahradě.

 

Ø Dítě nebude nosit do školky žádné hračky.

 

 

V prostorách školy bude docházet ke zvýšené dezinfekci, denně se budou otírat kliky, dezinfikovat stoly i židle a podlahy, WC i umývárny.

 Děti budou používat jednorázové papírové ručníky a často si mýt a dezinfikovat ruce. Vše potřebné máme v dostatečném množství.

 

 

Stravování dětí bude probíhat v běžném režimu za zvýšených bezpečnostních podmínek.

 

 

 

Při dodržování všech výše uvedených podmínek to všechno zvládneme.

 

 

Za celý kolektiv MŠ Jitka Vajnarová

 

příloha_čestné_prohlášení.pdf

 

Vážení zákonní zástupci,

v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství je připravováno znovuotevření mateřských škol MČ Praha 6 od pondělí 25. května 2020, které bude probíhat v mimořádném režimu. Účast dětí na předškolním vzdělávání nebude povinná a bude se řídit obdobnými podmínkami jako u základních škol.

·     Ředitelka školy stanoví nejvyšší možný počet dětí ve skupině s přihlédnutím k prostoru tříd, personálním a hygienickým možnostem školy v souvislosti s Covid-19.

·     Účast dětí ve třídách a všechny aktivity budou probíhat v menších skupinách.

·     V případě nedostatečné kapacity z důvodu omezeného počtu dětí ve třídě či nedostatku pedagogických pracovníků budou přednostně umísťovány děti rodičů zastávající pracovní pozice nezbytné pro chod státu a města a dále povinně se vzdělávající děti.

·     Vzájemný kontakt tříd bude omezený.

·     Pracovníci školy budou ráno při příchodu dětí provádět důslednější kontrolu zdravotního stavu dětí a v případě jakýchkoliv obtíží nebudou děti přijímány do kolektivu – viz informace na webu MŠ.

·     V průběhu dne bude povinné nosit roušky – viz informace na webu MŠ - stále je v jednání možnost pro děti v prostorách MŠ bez roušek

·     Platba školného – děti, které nebudou ani jeden den navštěvovat mateřskou školu, budou od platby osvobozeny.

 

Další podrobné podmínky provozu škol a školních jídelen připravuje MŠMT a MZ ČR.

Aby se naše škola mohla na tuto situaci co nejdříve připravit, žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku, kterým chceme předběžně zjistit Váš zájem o tuto formu provozu mateřské školy.

 

Vyplněný dotazník zašlete elektronicky e-mailem na adresu školy nejpozději do 7. května 2020.

 

Na základě výsledků dotazníkové akce připraví naše mateřská škola organizaci tříd, zapojení pedagogických pracovníků do činností a další podrobnosti, které vyplynou z upřesňujících instrukcí MŠMT a MZ ČR.

 

Upozorňujeme, že přijetí dítěte do mateřské školy bude podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem o nerizikovosti dítěte a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost. Podepsané čestné prohlášení budete odevzdávat v den nástupu dítěte do mateřské školy. (viz níže)

 

S pozdravem

 

Bc Jitka Vajnarová

ředitelka MŠ Jílkova

 

 

Odkazy:

http://www.msmt.cz/

https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

DOTAZNÍK PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ MŠ-2.docx

 

V případě, že budete potřebovat vystavit žádost na ošetřovné, požadavek napište na email školky -  info@msjilkova.cz, a já Vám potvrzení připravím.

 

Vážím si Vaší spolupráce a děkuji za pochopení Jitka Vajnarová, ředitelka školy

informace ke školkovnému za měsíc březen:

školné březen .docx

 Důležité odkazy:

Odkaz na aktualizaci po dohodě z MPSV ke školkám.
http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi

Odkaz na Facebook paní radní pro školství  M. Kubíkové  a Prahy 6 https://www.facebook.com/KubikovaPraha6/

https://www.facebook.com/praha6/

 

usnesení Rady MČ Praha 6.pdf

zadost o osetrovne pri peci o dite do 10 le pri uzavreni skolskeho zarizeni.rtf

zadost o osetrovne pri peci o dite do 10 le pri uzavreni skolskeho zarizeni.pdf