Mateřská škola Jílkova příspěvková organizace

Harmonogram školního roku 2019/2020

 

 

ZÁŘÍ

2.9. – 1. školní den

ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ

16.9. – 10: 00 – divadlo ve školce – „Ahoj Světe“

17.9. – 17: 00 – schůzka rodičů v MŠ – Spolek rodičů

 

ŘÍJEN

1.10. – tělocvična – 4.třída

2.10. – 7,30 – 9,00 – „Snídáme společně“

4. – 6.10 – Břevnovské posvícení

8.10.  – tělocvična – 3. třída

5.10 – po 14:00 hod. – vystoupení dětí na posvícení

11.10 – hračkový den

14.10. – 10:00 – divadlo ve školce – „Malenka“

15.10. – tělocvična – 4. třída

22.10. – tělocvična – 3. třída

23.10. – 10,00 – divadlo v KD Kaštan – „Tajemství z jezírka“

29.10.-1.11. – Halloweenský týden – výstava dýní

29.10-30.10. – podzimní prázdniny – omezený provoz

 

LISTOPAD

1.11. – Halloweenský rej ve školce

4.11. – 10:00 – divadlo ve školce – Růženka

5.11. – tělocvična  - 3. třída

6.11. – 7,30 – 9,00 – „Snídáme společně“

11. – 15.11. – 10, 00 bruslení – hala Holešovice – přihlášené děti

12.11. – tělocvična – 4. třída

19.11. – tělocvična – 3. třída

20.11. – 10,00 - Rudolfínek – Malé hudební řádění – 4. třída – návštěva Rudolfína

23.11. – 9 – 12 – hrabání listí s rodiči a dětmi, Podzimní bazárek

26.11. – tělocvična – 4. třída

28.11. – rukodělná dílna s rodiči a dětmi – výroba bramborových čertíků

 

PROSINEC

3.12. – tělocvična – 3. třída

4.12. – 7,30 – 9,00 „Snídáme společně“ 

5.12 – Mikuláš ve školce

9.12.- divadlo ve školce – 10,00 – Vánoční pohádka

10.12. – tělocvična – 4. třída

17.12. – vánoční posezení s rodiči

                1. a 2. třída    15:30

                3. a 4. třída    16:00

18.12. – vánoční nadílka ve třídách – dopoledne

19.12. – 14:30 – 16:30 – rukodělná dílna s rodiči a dětmi – výroba vánočních svícnů

Vánoční prázdniny – pondělí 23.12. – pátek 3.1. 2020

 

LEDEN

6.1. – nástup do MŠ po vánočních prázdninách

           Tři králové v MŠ

7.1. – hračkový den

7.1. – tělocvična – 4. třída

8.1. – 7,30 – 9,00 – „Snídáme společně“

14.1. – tělocvična – 3. třída

20.1. – divadlo ve školce – Za kůzlátky do pohádky

21.1. – tělocvična – 4. třída

28.1. – tělocvična – 3. třída

31.1. – pololetní prázdniny – omezený provoz

ÚNOR

3.2. - 7.2. – dopoledne – lyžování – přihlášené děti

4.2. – 1. plavání – Tuchlovice – pro přihlášené děti

10.2. – 10:00 – divadlo ve školce -  Kašpárek v pekle

12.2. -  9,00 – Rudolfínek – Pelíšek plný bicích – Rudolfínum – 3. třída

11.2., 18.2. – plavání v Tuchlovicích

12.2. – 7,30 – 9,00 – „Snídáme společně“

14.2. – karneval ve školce

24.2. – 28.2. – jarní prázdniny pro Prahu 6 – 10 – omezený provoz

Masopustní průvod Břevnovem – datum bude upřesněno

 

BŘEZEN

3.3. – plavání – Tuchlovice – pro přihlášené děti

4.3. – 7,30 – 9,00 – „Snídáme společně“

12.3. – odpoledne - Jarní dílna s rodiči a dětmi

16.3. – divadlo ve školce – O zlé rybářce a zlaté rybce

17.3., 24.3., 31.3. – plavání v Tuchlovicích

 

DUBEN

Projekt Den země – ekologie a environmentální výchova

Sázení rostlin – probouzení jara

1.4. – 7,30 – 9,00 – „Snídáme společně“

7.4., 14.4. – plavání v Tuchlovicích

9.4. – velikonoční prázdniny – omezený provoz

18.4. - sobota - 9 - 12 - Den otevřených dveří - kouzelník Roberto

21.4. – divadlo ve školce – Pohádka o Terezce a Matějovi

30.4. – čarodějnický rej ve školce, pálení čarodějnic u Břevnovského kláštera

KVĚTEN

Zápisy do mateřských škol na školní rok 2019/2020

Polodenní výlety – datum a cíl bude doplněn podle aktuální nabídky

6.5. – 7,30 – 9,00 – „Snídáme společně“

28.5. – 16:00 – 19:00 - zahradní slavnost

ČERVEN

1.6. – oslava dne MDD ve školce

7.6. – 12.6. – školka v přírodě – Dolní Malá Úpa – hotel Javor

18.6. – pasování školáků – 10:00 – Sváťovo dividlo

30.6. – konec školního roku

 

HARMONOGRAM BUDE V PRŮBĚHU ROKU DOPLŃOVÁN O DALŠÍ AKCE, KTERÉ SE DOMLOUVAJÍ OPERATIVNĚ.

DALŠÍ AKCE BUDOU ORGANIZOVÁNY I V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH, SLEDUJTE NÁSTĚNKY I PŘED JEDNOTLIVÝMI TŘÍDAMI