Mateřská škola Jílkova příspěvková organizace

Spolek rodičů a přátel MŠ

Organizační výbor:

předseda: Milan Vojáček

pokladník: Eva Kačurová

tajemník: Jitka Vajnarová

členové: Eva Radkeová, Václav Zeman, Jiří Mikolášek

 

Dne 20.9. 2016 proběhla valná hromada, rodiče jednomyslně odhlasovali složení organizačního výboru a výši příspěvku na školní rok 2016/2017 ve výši 1 000 Kč na dítě, splatné do konce října 2016.

V příloze jsou Stanovy Spolku rodičů
Spolek rodičů.docx

zápis ze schůze Spolek rodičů 20.9.2016.pdf