Mateřská škola Jílkova příspěvková organizace

Spolek rodičů a přátel MŠ

Organizační výbor:

předseda: Jiří Mikolášek

pokladník: Eva Kačurová

tajemník: Jitka Vajnarová

členové: Eva Radkeová, Tomáš Tikal, Michaela Záleská

 

Dne 19.9. 2017 proběhla valná hromada, rodiče jednomyslně odhlasovali složení organizačního výboru a výši příspěvku na školní rok 2017/2018 ve výši 1 200 Kč na dítě, splatné do konce října 2017

V příloze jsou Stanovy Spolku rodičů

Spolek rodičů.docx