Mateřská škola Jílkova příspěvková organizace

Akce školy 2016/2017

KVĚTEN

2.5. 13 - 17 hodin Zápis do mateřské školy - odevzdávání Žádostí a Evidenčních listů

3.5. - 1. a 2. třída - polodenní výlet - Čokoládovna Šestajovice

          3. a 4. třída - exkurze Letiště Praha

5. 5. - divadlo ve školce   10,00 hod. divadlo E. Hruškové

10. 5. - 13 - 17 hod. - odevzdávání zápisových lístků přijatých dětí

12.5. - divadlo Formela ve školce - 10,00 hod.

17.5. - koncert ve školce 10,00 - děti ze ZUŠ J. Hanuše

30.5. 16,00 - zahradní slavnost

 

DUBEN

8.4. - sobota 9-12 hod. Den otevřených dveří - 10,00 - kouzelník Roberto

13.4. - velikonoční prázdniny - děti ze ZŠ

18.4. - 21.4. - projekt Den země - sázení rostlin na zahradě

19.4. - 9,00 - ježci ve školce - interaktivní program s živými ježky

25.4. - 16,30 hod. - schůzka pro rodiče - školka v přírodě

30.4. - čarodějnice u břevnovského kláštera

BŘEZEN

1.3. - hotel Pyramida - "Pískomil se vrací" - hudební pořad

2.3. - návštěva ZŠ J.A.Komenského - 3. a 4. třída

3.3. - divadlo ve školce "Kde přespávají pohádky" - divadlo Kabát - 10,00 hod.

10.3. - karneval ve školce

24.3. - "Dopravní pohádky" - 10,00

26.3.-31.3. - sběr papíru - přistavený kontejner

ÚNOR

6-10.2.  - jarní prázdniny Praha 6-10

17.2. - divadlo ve školce - 10,00

28.2. - masopustní průvod Břevnovem  16,00 - přihlášené děti

LEDEN

6.1. - Tři králové ve školce

13.1. - 10,00 - divadlo ve školce "Líná strašidla"

PROSINEC

1.12. - 14,30  - 16.00  výroba čertíků z brambor s rodiči a dětmi

5.12. - 10,00 - Mikulášská nadílka v MŠ

7.12. -  výroba svícnů s rodiči a dětmi

13.12. -  vánoční posezení s rodiči 1. a 2. třída 15,30 hod., 3. a 4. třída 16,00 hod.

14.12. - dopoledne - vánoční nadílka v jednotlivých třídách

15.12. - vánoční koncert ZUŠ - 15.30 hod. ve školce

16.12. - 2. - 4. třída - divadelní představení - Zemědělské muzeum na Letné - 10,30 hod.

19.12. - divadlo ve školce - 10,00 hod. "Slyšte, slyšte, pastuškové"

 

23.12. 2016 - 1.1. 2017 - vánoční prázdniny. Do školky se jde naposledy ve čtvrtek 22.12. a budeme se na Vás těšit v pondělí 2.1. 2017

 

LISTOPAD

31.10. - 4.11. - sběr papíru - přistavený kontejner na  zásobovacím dvoře - možnost přinést papír, noviny, časopisy a kartony

2.11. - 9,00 hod. invakuace - nácvik invakuace pod dohledem MČ Praha 6 

9.11. - keramická výstava s dílnou - Pražský Hrad - 3. a 4. třída

14.11. - 10,30 - návštěva - delegace z Norska - pedagogové předškolní výchovy

25.11. - 10.00 - divadlo v MŠ - Oskárek v pohádkové knížce

26.11. - sobota 9 - 12 hod. hrabání listí s občerstvením

 

ŘÍJEN

Upozorňujeme rodiče, že od 3.10. se bude ráno v 8.30 hod. zamykat z bezpečnostních důvodů branka. Prosíme Vás, abyste do té doby přivedli svoje děti do školky. Pokud přijdete pozdě, budete muset vyčkat, až Vám bude odemčeno. Děkujeme za pochopení

V měsíci říjnu začínají kroužky - angličtina, sportovní hry a keramika. Děti ze 3. a 4. třídy budou chodit do velké tělocvičny SOKOL Břevnov každé úterý 9,45 - 11,15 hodin

3.10. - fotografování - portréty dětí - 8.00

6.10. - drakiáda ZŠ Marjánka na Ladronce 10.30 - 4. třída

6.10. - Břevnovské posvícení - děti z MŠ Jílkova se vozí 15,30 - 17.00 hod. zadarmo na kolotočích

8.10. - 14.00 - vystoupení dětí na břevnovském posvícení, po celý víkend můžete navštívit stánek naší MŠ s drobnou keramikou a    dárečky

14.10. - divadlo ve školce 10.00 - Pohádky z proutěného koše

26.10. - 27.10. - podzimní prázdniny - týkají se dětí v ZŠ

 

 

ZÁŘÍ

1. září - začátek školního roku

adaptace nových dětí

20.9. - třídní schůzka - Spolek rodičů 17,00

koncem září - program záchranných jednotek - hasiči, Městská policie, státní policie - datum bude upřesněno

26.9. - divadlo ve školce - O líné koze