Mateřská škola Jílkova příspěvková organizace

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

ZÁŘÍ

4.9. - 1. školní den 

-adaptace nových dětí

7.9. - 9.00 - záchranné složky na zahradě MŠ

19.9. - 17.00 - schůzka rodičů v MŠ

22.9. - 10,30 - divadlo ve školce - Popelka

ŘÍJEN

7-8.10 - břevnovské posvícení - stánek MŠ s drobnými dárky, 

7.10. v 14,10 hod. - vystoupení dětí na posvícení

20.10. - 10,00 - divadlo ve školce - Tři přání

26.-27.10 - podzimní prázdniny - omezený provoz

30.10. - 3.11. - Halloveenský týden - výstava dýní

LISTOPAD

6.-10.11. - Bruslení - hala Holešovice - pro přihlášené děti

17.11. - státní svátek

24.11. - 10,00 - divadlo ve školce - O chytré princezně

25.11. - 9-12 - hrabání listí s rodiči

30.11. - rukodělná dílna s rodiči - výroba bramborových čertíků

PROSINEC

5.12. - Mikuláš ve školce

12.12. - vánoční posezení s rodiči 1. a 2. třída v 15.30, 3. a 4. třída 16,00

13.12. - dopoledne - vánoční nadílka ve třídách

14.12. - klavírní koncert v MŠ - 15,30

15.12. - 10,00 - divadlo v MŠ - Oskárek o vánocích

19.12. - 14,30 - 16,30 - rukodělná dílna s rodiči - výroba svícnů

Vánoční prázdniny - sobota 23.12. - úterý 2.1., do MŠ se jde ve středu 3.1. 2018

LEDEN

3.1. - nástup do MŠ po vánočních prázdninách

5.1. - Tři králové v MŠ

19.1. 10,00 - divadlo v MŠ - Doktor Honza

ÚNOR

2.2. - jednodenní pololetní prázdniny

9.2. - 10,00 - divadlo v MŠ - Plastožrouti

12.2. - 18.2. - jarní prázdniny Praha 6 - 10, omezený provoz

26.2. - 2.3. - lyžování - Šibeniční vrch - přihlášené děti

  • masopustní průvod Břevnovem - datum bude upřesněno

BŘEZEN

5.3. - 9,15 a 10,15 - zdravé stravování - Skřítek

12.3. - 9,00 - mobilní planetárium ve školce

16.3. - 10,00 - divadlo ve školce - Mořský svět

19.3. - 9,30 - flétnový koncert pro děti - děti ze ZŠ Marjánka

29.3. - 30.3. - velikonoční prázdniny - omezený provoz

DUBEN

projekt Den země - ekologie a enviromentální výchova 

 sázení rostlin

20.4. - 10,00 - divadlo v MŠ - Sůl nad zlato

21.4. - 9 - 12 - Den otevřených dveří - kouzelník Roberto

30.4. - čarodějnický den v MŠ, pálení čarodějnic u břevnovského kláštera

KVĚTEN

zápisy do mateřských škol na školní rok 2018/2019

polodenní výlety - datum a cíl bude doplněn podle aktuální nabídky

29.5. - 16,00 - 19,00 - zahradní slavnost s pasováním školáků - Sváťovo dividlo

ČERVEN

1.6. - oslava MDD ve třídách

10.6. - 15.6. - školka v přírodě Bret v Krkonoších

Hlavní prázdniny pondělí 2.7. - pátek 31.8. 2018

Harmonogram bude v průběhu školního roku doplňován o další akce, které se domlouvají operativně v průběhu celého školního roku